วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

20 มกราคม 2553
วันนี้เป็นเวรประจำวันคาบที่ 2 พานักเรียนไปเรียนที่ห้องสมุดมีความวุ่นวายมากๆเลย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี บ่ายเข้าสอนตามตารางสอน และเดินทางกลับบ้านในเวลา 17.00 น.
28 มกราคม 2553
เข้าเรียนตามปกติ เช้าไม่มีการเรียนการสอนจึงช่วยเพื่อนจัดบอร์ด บ่ายเข้าสอน 1 คาบ ป.3/5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียนและตรวจให้คะแนนนักเรียน ช่วยครูพี่เลี้ยงทำแบบทดสอบ วันนี้เป็นวันที่คณะครูที่โรงเรียนประชุมกัน ดิฉันจึงต้องเฝ้าประตูโรงเรียนจนอาจารย์จะประชุมเรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านได้
27 มกราคม 2553
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และวันนี้อาจารย์นิเทศประจำวิชา จะมานิเทศการสอนที่โรงเรียนจึงต้องมีการเตรียมการสอนที่ชัดเจนมากที่สุดหลังจากนั้นคาบที่ 2 อาจารย์มาทิเทศดิฉันเป็นคนแรก เลยตื่นเต้นเล็กน้อย เมื่อทำการนิเทศแล้วก็ไปนอเทศเพื่อนอีกสองคน พักรับประทานอาหารกลางวันบ่ายไม่มีการสอนดิฉันจึงต้องพิมพ์งานให้กับอาจารย์ อาจารย์นิเทศสรุปการนิเทศครั้งนี้ เดินทางกลับบ้าน
19 มกราคม 2553
คุ้มเวรประจำวัน คุ้ม แถวห้อง ป.3/1 เข้าสอนตามปกติวันนี้สอนเรื่อง การประหยัดไฟฟ้าและ และให้นักเรียนตอบคำถาม พักรับประทานอาหารกลางวัน บ่ายไม่มีสอนแต่ต้องนั่งพิมพ์รายชื่อ เพื่อให้นักเรียนเตียมสอบ NT
18 มกราคม 2553
วันนี้เข้าเรียนเข้าสอนตามปกติ เช้าตรวจงานให้กับนักเรียนจนถึงคาบเรียนที่ 2 และเมื่อบ่ายเข้าสอนอีก สอง คาบหลังจากนั้นมานั่งตรวจงานต่อจากเดิมจนถึงเวลาโรงเรียนเลิกเดินทางกลับบ้านพัก
15 มกราคม 2553
ในวันศุกร์นี้จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะมีสักหนึ่งครั้ง ทางโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช )ให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าสอนตามปกติ พักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อบ่ายเวลา 15.00 น. เริ่มมองเห็นนักเรียนตื่นเต้นกันมากๆเลยเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.
14 มกราคม 2553
วันนี้ไม่มีสอนตอนเช้าเลยขออนุญาติอาจารย์พี่เลี้ยงไปทำงานเตรียมสอนที่ห้องคอมพิวเตอร์ พักรับประทานอาหารกลางวัน บ่ายครูในสายชั้นให้ช่วยพิมม์งานและเข้าสอน ป.3/5 เรื่องพลังงานทดแทนจากนั้นก็มาพิมม์งานต่อจากเดิมจนถึงเวลาโรงเรียนเลิกและเดินทางกลับบ้านพักในเวลา 16.00 น.